Franko Fučić na čelu Odbora za poljoprivredu

Franko Fučić / foto: W. Salković
Franko Fučić / foto: W. Salković
Mladi stručnjak iz Poljoprivredne zadruge Cres, Franko Fučić, imenovan je predsjednikom Odbora za poljoprivredu pri Gradskom vijeću...

Na sjednici Gradskog vijeća imenovani su članovi tri odbora. Uz Fučića, u Odbor za poljoprivredu izabrani su Marko Ferlora, Marina Kremenić, Klaudio Ferlora, Franjo Jurasić, Livio Hrelja, Elizabeta Mužić, Mladen Dragoslavić i Mateo Ferarić.

U Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave ušli su Sonja Pokupec Salković (predsjednica), Sergio Negovetić, Daniele Surdić, Sanja Tomić i Jelena Mihić.

Marin Gregorović izabran je za predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja, a članovi su Jana Zec, Patricia Sablić Havić, Petar Miočić i Branko Benvin.