Brodska linija Ilovik - Mrtvaška

Brodska linija Ilovik - Mrtvaška

Ponedjeljak:
Polasci iz Ilovika: 7.00, 10.00, 14.10, 19.00
Polasci iz Mrtvaške: 7.15, 10.15, 14.30, 19.15

Utorak:
Polasci iz Ilovika: 5.00, 7.00, 14.10, 18.30
Polasci iz Mrtvaške: 5.15, 7.15, 14.30, 18.45

Srijeda:
Polasci iz Ilovika: 7.00, 10.00, 14.10, 19.00
Polasci iz Mrtvaške: 7.15, 10.30, 14.30, 19.15

Četvrtak:
Polasci iz Ilovika: 7.00, 14.10, 18.30
Polasci iz Mrtvaške: 7.15, 14.30, 18.45

Petak:
Polasci iz Ilovika: 7.00, 10.00, 14.10, 19.00
Polasci iz Mrtvaške: 7.15, 10.15, 14.30, 19.15

Subota:
Polasci iz Ilovika: 8.00, 14.10, 19.00
Polasci iz Mrtvaške: 8.15, 14.30, 19.15

Nedjelja:
Polasci iz Ilovika: 8.00, 11.45, 15.45, 19.00
Polasci iz Mrtvaške: 8.15, 12.05, 16.00, 19.15


Red plovidbe vrijedi do 30. 5. 2024.