Katamaran M. Lošinj - Cres - Rijeka

Katamaran M. Lošinj - Cres - Rijeka

Katamaran tvrtke "Jadrolinija"


Ponedjeljak:
6.00 Mali Lošinj, 6.40 Ilovik, 7.15 Susak, 7.45 Unije, 8.25 Martinšćica, 9.10 Cres, 10.35 Rijeka
14.30 Rijeka, 15.50 Cres, 16.35 Martinšćica, 17.15 Unije, 17.45 Susak, 18.20 Ilovik, 19.05 Mali Lošinj

Utorak:
6.00 Mali Lošinj, 7.35 Cres, 9.00 Rijeka
14.30 Rijeka, 15.50 Cres, 17.30 Mali Lošinj

Srijeda:
6.00 Mali Lošinj, 6.35 Susak, 7.05 Unije, 8.15 Cres, 9.40 Rijeka
14.30 Rijeka, 15.50 Cres, 17.00 Unije, 17.30 Susak, 18.10 Mali Lošinj

Četvrtak:
6.00 Mali Lošinj, 7.00 Martinšćica, 7.45 Cres, 9.10 Rijeka
14.30 Rijeka, 15.50 Cres, 16.35 Martinšćica, 17.40 Mali Lošinj

Petak:
6.00 Mali Lošinj, 6.40 Ilovik, 7.15 Susak, 7.45 Unije, 8.55 Cres, 10.20 Rijeka
16.00 Rijeka, 17.20 Cres, 18.30 Unije, 19.00 Susak, 19.35 Ilovik, 20.20 Mali Lošinj

Subota:
6.00 Mali Lošinj, 6.35 Susak, 7.05 Unije, 7.45 Martinšćica, 8.30 Cres, 9.55 Rijeka
14.30 Rijeka, 15.50 Cres, 16.35 Martinšćica, 17.15 Unije, 17.45 Susak, 18.25 Mali Lošinj

Nedjelja:
10.00 Mali Lošinj, 10.35 Susak, 11.05 Unije, 12.15 Cres, 13.40 Rijeka
16.00 Rijeka, 17.20 Cres, 18.30 Unije, 19.00 Susak, 19.40 Mali Lošinj


Linija se ne održava 25.12.
(Vrijedi do 31.12.2023.)