Sukob oko lanjskog proračuna

Kristijan Jurjako i Marčelo Damijanjević / foto: B. Purić
Kristijan Jurjako i Marčelo Damijanjević / foto: B. Purić
Rezime gradskog proračuna bio je glavna tema posljednje sjednice Gradskog vijeća Cresa u dosadašnjem sazivu...

Gradonačelnik Kristijan Jurjako (HNS) i pročelnica Nada Kremenić prezentirali su obračun Proračuna Grada za 2012. godinu, prema kojemu su prihodi bili 19.313.743, a rashodi 21.346.853 kune. Predsjednik vijeća, inače nezavisni vijećnik Marčelo Damijanjević smatra takav minus nedopustivim. HDZ-ov vijećnik Gaetano Negovetić također je kritizirao Proračun, lociravši problem u članovima Savjeta gradonačelnika i njihovim naknadama, našto mu je gradonačelnik Jurjako odgovorio da se uštedjeti moglo i na Negovetićevom šestomjesečnom dohotku nakon što je prestao biti gradonačelnik.

Izvješće gradonačelnika o radu u drugoj polovici 2012. godine nije usvojeno; šestoro vijećnika bilo je "za", a sedmero "protiv".