Katedra priprema objavu rada mlade profesorice

Vodstvo Katedre Čakavskog sabora / foto: B. Purić
Vodstvo Katedre Čakavskog sabora / foto: B. Purić
Prošireni diplomski rad prof. Giovanne Jerolimić iz Malog Lošinja, koji je obranila na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli 2017. godine, pod naslovom "Otoci Cres i Lošinj u doba francuske vlasti", trebao bi u ovoj godini biti tiskan kao sedamnaesti broj "Otočkog ljetopisa Cres-Lošinj".

Osim ovog naslova, prema zaključcima sa sjednice Upravnog odbora Katedre Čakavskog sabora Cres-Lošinj, u pripremi su još dva naslova za Zavičajnu biblioteku. Jedan od njih je tiskanje diplomskog rada Mate Tentora (1882.-1956.) s bečkog sveučilišta iz 1908. godine "Der Čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) / Čakavsko narječje grada Cresa". Rad je pisan na njemačkom jeziku, a sada je u planu dvojezično izdanje - hrvatsko i njemačko.

Drugi naslov također bi bio dvojezični, hrvatsko-talijanski, kao novo izdanje teksta od stotinjak stranica "Lussinpiccolo" koji je 1943. godine u Bologni objavio prof. Francesco Pinelli koji je od 1938. do 1943. predavao u Pomorskoj školi u Malom Lošinju, a sadrži opservacije autora u vrijeme boravka na otoku.

Još su načelno u planu sudjelovanja u predstavljanjima šesnaestog broja "Otočkog ljetopisa Cres-Lošinj", ujedno petog sveska o pomorstvu Lošinja i Cresa, zatim prvog književnog djela prof. Tomislava Gospodnetića pod nazivom "Nevere" te autobiografije ak. Elsa Kuljanića "Život i znanost - uspomene akademika iz Stivana na otoku Cresu".