Opširnije...
Najvećom svotom raspolagat će maslinarska udruga / foto: B. Purić
Za udruge van područja kulture i sporta, Grad Cres je u 2013. godini predvidio 493 tisuće kuna.


Potkategorije