Opširnije...
Gari Cappelli
Na INTERSTAS-u, Međunarodnoj smotri turizma, filma i krajobraza, te uime FEST-a, Europske federacije turističkih novinara, dvije nagrade dobio je i lošinjski turizam.


Potkategorije