Učenici Srednje škole Ambroza Haračiča bili su uspješniji na Vjeronaučnoj olimpijadi za Krčku biskupiju, održanoj u Krku, u prostorijama OŠ "Fran Krsto Frankopan".


"Vrutak", list Osnovne škole Frane Petrića iz Cresa, jedan je od sedam školskih listova Primorsko-goranske županije koji su pohvaljeni na županijskom Lidranu.


Potkategorije