Zabava uz priče o starim vremenima

foto: W. Salković
foto: W. Salković
Po peti put je u organizaciji Grada Cresa održano druženje creskih iseljenika.

Održana je misa pod vodstvom župnog vikara Antona Budinića, potom je priređeno razgledavanje izložbe "Drveni sveci: polikromirana drvena skulptura Creskog dekanata" u palači Arsan, a u predvečerje u zgradi Zajednice Talijana predavanje dr. Juraja Sepčića pod nazivom "Creske mitske priče: Zakopana blaga između fantazije i stvarnosti", a u završnom činu svečana večera u ACI-marini; pozdravne riječi uputili su predsjednica nadležnog gradskog odbora Sonja Pokupec Salković, voditelj riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Dean Miculinić i creski gradonačelnik Kristijan Jurjako. Pjevali su klapa "Burin" i Karin Kuljanić.