Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom

b_400_400_16777215_00_images_novosti_2018-10_kucl-promo-otpadomjer2018a.jpgPoštovane sugrađanke i sugrađani, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u postupku je uvođenja novog sustava prikupljanja komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja je donesena na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja komunalni otpad prikupljat će se pomoću polupodzemnih spremnika koji su već ugrađeni i onih koji će se tek ugraditi.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužni smo uvesti evidenciju odloženog miješanog komunalnog otpada od svakog korisnika usluge te uslugu naplatiti sukladno evidentiranim količinama. Evidencija odloženog miješanog komunalnog otpada odnosno volumena istog vodit će se pomoću uređaja volumena 25 l za evidenciju količine otpada (otpadomjer). Odlaganje selektiranog otpada odnosno papira, stakla i plastike i dalje je slobodno bez evidencije i naplate.

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u postupku je ugradnje otpadomjera i slanja kartica za otvaranje istih. Po ugradnji otpadomjera, u početku, isti će se koristiti bez kartica. Nakon podjele kartica od 22. listopada 2018. godine otpadomjeri će se zaključati te se neće moći koristiti bez uporabe kartica. Molimo sve korisnike koji do polovice listopada ne zaprime korisničku karticu da se jave u urede Društva na adresi Turion 20/A, Cres ili Mije Mirkovića (Kijac), Mali Lošinj, kako bi podigli svoju karticu.

Svi korisnici na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja uz račun za rujan primiti će i Zahtjev za odvoz glomaznog otpada. Jednom godišnje svi registrirani korisnici u sustavu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. imaju pravo na besplatan odvoz glomaznog komunalnog otpada maksimalnog volumena do 5 m3. Korisnici odvoz glomaznog otpada mogu naručiti slanjem obrasca za odvoz na adresu Turion 20/A, Cres i Mije Mirkovića 17, Mali Lošinj ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Korisnik javne usluge može zatražiti odvoz glomaznog otpada samo u periodu od 1. listopada do 1. lipnja. Izvan tog perioda korisnik je dužan glomazni otpad dovesti u reciklažna dvorišta Kalvarija u Malom Lošinju i Pržić u Cresu.

Molimo sugrađanke i sugrađane da novi sustav evidencije otpada koriste odgovorno i sukladno uputama koje će se nalaziti na svakom polupodzemnom spremniku za miješani komunalni otpad. Kako je zapremnina otpadomjera ograničena na volumen od 25 l molimo Vas da koristite vreće za otpad odgovarajućih veličina, te da miješani komunalni otpad ne ostavljate pored spremnika ili odlažete u za to ne predviđene spremnike.

Također vas pozivamo da svoj metalni otpad sami donesete na otkupnu stanicu u sklopu reciklažnog dvorišta Kalvarija u Malom Lošinju kako bi primili naknadu za zbrinjavanje istoga.

Na područjima gdje su ispunjeni svi uvjeti za vođenje evidencije odloženih količina miješanog komunalnog otpada, naplata po evidenciji započinje 1. studenog 2018. godine.

Sve upute o održivom gospodarenju otpadom, te razvrstavanju otpada možete pronaći na www.kucl.hr/ekootoci/ , a za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

(Sponzorirani članak)