Petnaesta godišnjica ML-gimnazijalaca

Maturanti iz 2007. godine
Maturanti iz 2007. godine
Svoju proslavu sinoć je imala generacija maturanata opće gimnazije Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju iz školske godine 2006/07.


Prije petnaest godina maturirali su Ana Bajrić, Ivana Bulić, Ema Celinić, Luka Crneković, Eni Cum, Kristina Divić, Jelena Drča, Petra Fučić, Darko Golek, Tamara Grbić, Tena Ivaz, Tea Horvat, Anton Kamalić, Ivana Krivičić, Petra Krivičić, Maja Lakner, Alen Mrvac, Marin Muškardin, Iris Periša, Dominik Peša, Sabrina Piccinich, Ana Poldan, Ivana Rušin, Ines Sterpin, Roberta Šolić, Marko Španjol i Filip Vlakančić.

Na zajedničko fotografiranje pred školskom zgradom došla je i njihova tadašnja razrednica, prof. Lovorka Tomović.