Imenovani članovi Turističkog vijeća

foto: B. Purić
foto: B. Purić
Na skupštini Turističke zajednice Cresa konstituirano je Turističko vijeće.

Uz gradonačelnika Kristijana Jurjaka, po dužnosti i predsjednika creske TZ, u Vijeće su još izabrani Karin Filinić, Mirjana Rupčić, Nada Zidanšek, Stevo Filinić, Ivo Saganić, Đulio Delise, Oliver Filipas i Boris Kremenić.

U Nadzorni odbor birani su Karmen Surdić Benvin i Silvano Mužić, a očekuje se predstavnik županijske TZ. U skupštini županijske TZ, Cres će biti predstavljen Mirjanom Rupčić i Karmen Saganić.

Usvojeni su izvještaji o radu u ovoj i programi za 2014. godinu, koje je predstavila direktorica Sanja Živanović.