Uspješno realiziran projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pržić"

b_400_400_16777215_00_images_novosti_2020-11_gradcres-sponzorirani-przic11-2020.jpgDovršeno je reciklažno dvorište Pržić, još jedan segment suvremenog sustava za gospodarenje otpadom Grada Cresa. Cres je prvi grad u Primorsko-goranskoj županiji koji je na području dotadašnjeg odlagališta otpada izgradio pretovarnu stanicu za otpad, investicija je bila vrijedna 7 milijuna kuna, a još 2016. godine u Cresu su postavljeni polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

Ukupna vrijednost svih posuda koje su postavljene na području Grada Cresa je oko milijun kuna, od čega je 60 posto sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve su to bili preduvjeti za prestanak odlaganja miješanog komunalnog otpada na deponiju Pržići te se stoga od kraja 2017. godine sav miješani komunalni otpad s područja Grada Cresa odvozi na zbrinjavanje u regionalni centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Na red je došlo reciklažno dvorište Pržić, a cilj ovog projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koje se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada i posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Konkretno, projekt će se ocijeniti uspješnim ukoliko se u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole, a to bi trebala biti 2021. godina, u reciklažnom dvorištu odvojeno prikupi 500 tona otpada čime će se značajno doprinijeti nacionalnom cilju da se odvojeno prikuplja 60% komunalnog otpada. Na taj način će se značajno smanjiti količine miješanog komunalnog otpada koji bi se zbrinjavao u regionalnom centru za gospodarenje otpadom „Marišćina“ čime bi se nepovratno izgubile potencijalno vrijedne sirovine. Budući da se stvaranje otpada smanjuje na najmanju moguću mjeru, izgradnja reciklažnog dvorišta doprinijet će zaštiti prirode jer otpad, posebice opasni otpad koji se gomila kod proizvođača otpada, veliki je rizik za okoliš i ljudsko zdravlje. Još je gore ukoliko se on odlaže na divljim odlagalištima jer stanovništvo ne zna gdje ga i kako može ispravno odložiti, pa će se izgradnjom reciklažnog dvorišta i edukacijom stanovništva i ta opasnost značajno umanjiti.

Grad Cres je za provedbu projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pržić" osigurao sufinanciranje iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pržić" iznosi 3.076.290,25 kn, a iznos dodijeljenih EU bespovratnih sredstava za provedbu projekta u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." je 2.577.680,00 kn.

"Cresu kao turističkom mjestu bitno je da ga turisti percipiraju kao destinaciju očuvanog okoliša i visoke razine svijesti o važnosti ispravnog gospodarenja otpadom, a kontinuiranom nadogradnjom sustava za gospodarenje otpadom Grad Cres pokazuje da se svrstao uz bok najrazvijenijim zemljama. Iako još cijeli sustav nije postavljen na noge i stalno ga nadograđujemo, već je dao izuzetne rezultate što pokazuju i statistički podaci", rekao je gradonačelnik Kristijan Jurjako i izrazio zadovoljstvo što su upravo u tijeku i radovi na konačnoj sanaciji starog odlagališta otpada, projekt ukupno vrijedan 10,5 milijuna kuna.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Pržić obuhvaća i prateće informativne i edukativne aktivnosti kojima je cilj objasniti građanima kako pravilno odvajati otpad u kućanstvima i koja je uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tim će se aktivnostima obuhvatiti cjelokupno stanovništvo, primjerice distribucijom letaka svim kućanstvima uz račune za mjesečnu uslugu zbrinjavanja otpada, brošura, ali i vrećica od recikliranog materijala, a odvojene radionice organizirat će se za školsku djecu i odrasle osobe. Informacije o načinu prikupljanja otpada bit će dostupne i turistima na više jezika, preko društvenih mreža i plakata postavljenim na više lokacija, a u priprema se i reklamni spota.

Svečano otvorenje reciklažnog dvorišta Pržić najavljeno je za petak, 27. studenog 2020., a edukativne radionice održat će se u ponedjeljak, 30. 11. 2020.

(Sponzorirani članak)