Kada nema ljudi, galebovi kolo vode

foto: B. Purić
foto: B. Purić
Kada mačaka nema, miševi kolo vode. Ova stara narodna poslovica pada na pamet kada se proteklih dana pogleda kako izgleda glavni trg u Malom Lošinju.


Doduše, u prilagođenoj verziji - kada nema ljudi, galebovi kolo vode. Manjim brojem ljudskih prolaznika na glavnom trgu slobodnije se osjećaju ptice, a za galebove je fontana s prepoznatljivim statuama dva dupina u igri postala mjesto za osvježenje.

Uz ovo ide i potreba za češćim čišćenjem fontane i ploča gradskoga trga, ali to je već sasvim neka druga tema...