Rotarijanci i ove godine dodjeljuju 45 tisuća kuna

Ilustracija
Ilustracija
Jednokratnu novčanu pomoć od 45 tisuća kuna ponudio je Rotary klub "Lošinj".


Kao i lani, na natječaj za novac iz Fonda "Raymond Prag Ivancich" mogu se javiti roditelji/skrbnici maloljetnih osoba s područja Grada Malog Lošinja, koje su "teško bolesna djeca ili djeca s posebnim potrebama čije obitelji iz svojih primanja i imovine ne mogu podmiriti njihove potrebe", odnosno "koje su djeca iz naročito siromašnih obitelji čija primanja i imovina nisu dostatni za zadovoljenje njihovih osnovnih životnih potreba", kako stoji u natječaju, u kojemu je rok prijave 29. svibnja, na adresu Rotary kluba, p.p. 34, Mali Lošinj.