Opširnije...
Petar Mamula / foto: N. Blažević Starčević
Pripadnici srpske nacionalne manjine jučer su, osim po dva listića u izborima za Grad i za Županiju, imali i još jedan, peti, namijenjen izboru zamjenika župana iz manjinskih redova.