"Nećemo pristati da alohtona divljač postane zavičajna"

Đanino Sučić, Tatjana Smeraldo i Valerij Jurešić
Đanino Sučić, Tatjana Smeraldo i Valerij Jurešić
Nakon što je Primorsko-goranska županija dokinula mjere poticanja lovozakupnika po pitanju uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara s kvarnerskih otoka, oglasilo se vodstvo stranke Unija Kvarnera.

Članovi UK-a ističu da su politička opcija koja se u Županijskoj skupštini izjasnila protiv ove odluke, te da dio tog novca iz proračuna trebaju osigurati otočni gradovi i općine.

"Novi zakon o lovu značajno smanjuje dio lovozakupnine koja pripada Županiji, a iz koje je sufinanciran ovaj program. S obzirom na odredbe novog zakona, smatramo da bi sredstva za ovaj program trebalo naći izvan same lovozakupnine, a da bi dio tih sredstava trebali, iz svojih proračuna, osigurati upravo otočni gradovi i općine", rečeno je na konferenciji za novinare, održanoj u Rijeci, a na kojoj su sudjelovali Đanino Sučić, Tatjana Smeraldo i Valerij Jurešić, članovi Senata UK.

"Bilo izravno kao predatori ili neizravno, osvajajući prednost nad rijetkim resursima hrane i vode na otočnim pašnjacima, alohtona divljač uništava ovčarstvo, granu koja proizvodi izvrsni poznati proizvod, uništava ekonomsku osnovu otočnih seoskih obitelji, a ne treba posebno elaborirati kakva je demografska slika na otocima", zaključio je Sučić, član Županijske skupštine s otoka Cresa, naglasivši da "UK nikada neće pristati da alohtona divljač postane zavičajna divljač, kako neki pokušavaju".