Prijave za javna priznanja do 20. studenog

foto: B. Purić
foto: B. Purić
Približavanjem proslave Dana Grada Cresa, objavljen je poziv za kandidiranje osoba i organizacija za javna priznanja Grada.


Do 20. studenog je rok za kandidature za četiri priznanja - Priznanje Frane Petrića, Priznanje "Pro Insula", Povelja o proglašenju počasnim građaninom te Zahvalnica Grada Cresa.

Prijedloge može dati bar trećina članova Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, upravna tijela Grada, mjesni odbori, vjerske zajednice, trgovačka društva, javne ustanove, udruge i druge pravne osobe sa sjedištem ili sjedištem organizacijskog oblika na području Grada Cresa te dosadašnji dobitnici Priznanja Frane Petrića.