Grad odredio iznose za udruge u kulturi

    foto: B. Purić
    foto: B. Purić
    S višemjesečnim zaostakom u odnosu na uobičajenu praksu, Grad Cres objavio je iznose financiranja udruga iz svojeg ovogodišnjeg proračuna.


    Tako Karnevalskoj udruzi "Vežgani" ide 40 tisuća kuna, muškoj klapi "Burin" 10 tisuća kuna, a ženskoj klapi "Teha" 13 tisuća kuna (5000 za promociju albuma, a po 4000 za redovni rad udruge te za nastupe na smotrima/festivalima). Folklornom društvu "Orlec" namijenjeno je 6000 kuna, koliko i Zavičajnom društvu "Rožec" (u međuvremenu pokrenuto preimenovanje u "Magriž") iz Martinšćice (po tri tisuće za uređenje izložbenog prostora u Martinšćici i za stalni postav "Andrija Linardić"). Tri tisuće idu Katedri Čakavskog sabora Cres-Lošinj.