Opširnije...
foto: W. Salković
Temom "Creska glagoljska baština u suveniru", u creskoj Osnovnoj školi Frane Petrića proslavljeni su Dani hrvatskoga jezika, manifestacija pokrenuta od strane Sabora 1997. godine.


Potkategorije