Tko zna gdje su dječaci s trga...

Trg Moše Pijade, danas Trg Republike Hrvatske
Trg Moše Pijade, danas Trg Republike Hrvatske
Zimi koja je sa zakašnjenjem stigla i na naše otoke, suprotstavljamo staru fotografiju središta Malog Lošinja načinjenu nekog davnog ljeta s nedatirane razglednice - može se samo pretpostaviti da je načinjena krajem šezdesetih ili početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

U prvom je planu, u međuvremenu premještena, karakteristična fontana s dva dupina, postavljena u čast jednog od većih, ako ne i najvećeg infrastrukturnog pothvata u lošinjskoj povijesti - dolaska tekuće vode u Mali Lošinj 1960. godine. Za razliku od sadašnje varijante u kojoj je ostao samo "tanjur", tadašnja se fontana sastojala od luka načinjenog od kamenih blokova, koji je vrlo često služio kao igralište za mališane. Tko zna tko su i gdje su sada bosi dječaci s fotografije...?

Stabla su na ovoj slici još mlada, kasnije će ondje crnike pružati ugodan hlad, a podno krošanja naknadno su postavljene klupe na kojima su none i nonići ujutro raspravljali o aktualnim temama. Tada službeno nazvan imenom Moše Pijade, visokorangiranog dužnosnika socijalističke Jugoslavije, trg je bio popločan samo manjim dijelom, dok je površina ostatka bila šljunčana. U ono vrijeme još je na trgu bilo dozvoljeno parkiranje automobila, a jedan takav, prekriven ceradom, vidi se i na desnoj strani fotografije. Uz obalni pojas trga nalazio se Spomenik oslobodiocima - mornar koji rukama prekriva puščanu cijev označavajući time kraj rata, a u drugom je planu Riva (tada Obala maršala Tita), u ono vrijeme itekako prometna.

Razglednicu je iz svoje kolekcije ustupila Elena Magašić, naša čitateljica iz Malog Lošinja.