Prepoznatljivi krajolici creskih crkvica

foto: W. Salković
foto: W. Salković
U Creskom muzeju - palači Arsan, održano je predavanje povodom Međunarodnog dana muzeja, pod nazivom "Krajolici creskih crkvica".

Predavačica, viša kustosica Inge Solis, govorila je o sakralnim objektima kroz povijest otoka Cresa, odnosno njihovom okolišu nastalom djelovanjem prirode i čovjeka.

Naglasak je stavljen na crkvicu sv. Grgura kraj napuštenog sela Padove, crkvici sv. Jurja na Jelovici, te onima na sv. Bartolomeju ponad Cresa i sv. Kristofora kraj Miholašćice.