Predavanje - uvod u publikaciju i izložbu o sakralnim objektima

Marijana Dlačić / foto: B. Purić
Marijana Dlačić / foto: B. Purić
Povodom Međunarodnog dana muzeja, u Lošinjskom muzeju - palači "Fritzi" u Malom Lošinju, predavanje je održala kustosica Marijana Dlačić.

Tema je bila sakralna topografija cresko–lošinjskog arhipelaga, s naglaskom na područje koje administrativno pripada Gradu Malom Lošinju, a predavanje je bilo uvod za izložbu koja će u Lošinjskom muzeju biti otvorena 25. svibnja. Tim povodom objavljena je i odgovarajuća publikacija.

U predavanju je istaknuta uloga većih i manjih objekata uz naselja, odnosno napuštanje i gradnja novih objekata, kako se pojedino naselje "pomicalo", što je dobro vidljivo u primjerima Osora, Velog i Malog Lošinja.