Otočni kapetani: Giovanni Antonio Tarabochia

Giovanni Antonio Tarabochia
Giovanni Antonio Tarabochia
Na portalu Otoci.net, u suradnji s Klubom pomoraca Lošinj, ove godine mini-biografijama predstavljamo 26 istaknutih kapetana iz bogate lošinjske pomorske povijesti, prema izboru dr. Julijana Sokolića.


Giovanni Antonio Tarabochia (1804.-1881.)

Kapetan i brodovlasnik, rođen u Malom Lošinju, imao je 1870. godine na šest zajedničkih jedrenjaka od 4.370 tona nosivosti, ukupno 101 karat vrijednosti spomenute flote.

Naručio je u brodogradilištu Nikole Martinolića Kolonića najveći drveni jedrenjak na Mediteranu, navu "Imperatrice Elisabetta" od 2.500 tona nosivosti, čijem je porinuću nazočio 13. svibnja 1873. godine austro-ugarski car Franjo Josip I.

Godine 1880. Giovanni A. Tarabochia posjedovao je 71 karat na pet jedrenjaka ukupne nosivosti 5.490 tona.

Ovaj serijal napisa - koje objavljujemo dvaput mjesečno - ujedno je i poziv drugim istraživačima pomorske povijesti, da svojim saznanjima obogate biografije istaknutih kapetana.