Otočni kapetani: Antonio Ivancich – Iviani

Antonio Ivančić - Ivancich - Iviani
Antonio Ivančić - Ivancich - Iviani
Na portalu Otoci.net, u suradnji s Klubom pomoraca Lošinj, ove godine mini-biografijama predstavljamo 26 istaknutih kapetana iz bogate lošinjske pomorske povijesti, prema izboru dr. Julijana Sokolića.


Antonio Ivancich – Iviani (1881. – 1953.)

Dana 16. veljače 1881. godine rođen je u Malom Lošinju Antonio Ivancich – Iviani.

Započeo je ploviti sa šesnaest godina kao kadet na jedrenjaku "Vir", a zatim na jedrenjaku "Contessa Hilda" kojim je zapovijedao kapetan Aldebrando Petrina. Čitav je radni vijek proveo u plovidbi, a zapovjednikom je bio, među ostalim na parobrodu "Martha Washington", te na motornim brodovima "Saturnia" i "Oceania".

Umro je u Trstu, 14. siječnja 1953. godine.

Ovaj serijal napisa - koje objavljujemo dvaput mjesečno - ujedno je i poziv drugim istraživačima pomorske povijesti, da svojim saznanjima obogate biografije istaknutih kapetana.