Otočni kapetani: Antonio Romano Cosulich

Antonio Romano Cosulich
Antonio Romano Cosulich
Na portalu Otoci.net, u suradnji s Klubom pomoraca Lošinj, ove godine mini-biografijama predstavljamo 26 istaknutih kapetana iz bogate lošinjske pomorske povijesti, prema izboru dr. Julijana Sokolića.


Antonio Romano Cosulich (? – 1867.)

Kapetan i brodovlasnik iz Malog Lošinja, osnivač brodogradilišta u uvali Velopinj, posjedovao je 1860. četiri jedrenjaka u cijelosti (ukupno 96 karata), ukupne nosivosti 2.230 tona. Poslao je na studije tehnike u Beč svog nećaka Antonija Vincenza Scopinicha (1844-1868) koji će započeti pripreme za gradnju prvog parobroda u Malom Lošinju, ali sve je stalo nakon njegove nagle smrti. Tek nakon 17 godina će Nikola Martinolić Kolonić izgraditi prvi parobrod u Malom Lošinju imenom "Flink".

Nakon smrti A. R. Cosulicha brodogradilište na Velopinju će voditi Romolo Scopinich.

Ovaj serijal napisa - koje objavljujemo dvaput mjesečno - ujedno je i poziv drugim istraživačima pomorske povijesti, da svojim saznanjima obogate biografije istaknutih kapetana.