Otočni kapetani: Federico Fedrigo

Federico Fedrigo
Federico Fedrigo
Na portalu Otoci.net, u suradnji s Klubom pomoraca Lošinj, ove godine mini-biografijama predstavljamo 26 istaknutih kapetana iz bogate lošinjske pomorske povijesti, prema izboru dr. Julijana Sokolića.


Federico Fedrigo (1820.-1886.)

U Veneciji je rođen Federico Marco Fedrigo, egipatski admiral, potomak lošinjske obitelji.  U Malom je Lošinju završio nautičko školovanje. Do 1859. službovao je na brodovima Austrijskog Lloyda kao časnik i zapovjednik.

Prešavši u službu egipatskog kediva, postao je 1867. admiral i stekao naslov paše. Sudjelovao je u mnogim mornaričkim i pomorsko ekonomskim misijama, te u organizaciji egipatskih luka i brodarstva. Jedan je od utemeljitelja egipatskog brodarskog poduzeća "Khedivial Mail Line".

Umirovljen je 1884. kada se povukao u Milano gdje je umro 24. rujna 1886. godine.

Ovaj serijal napisa - koje objavljujemo dvaput mjesečno - ujedno je i poziv drugim istraživačima pomorske povijesti, da svojim saznanjima obogate biografije istaknutih kapetana.