In memoriam: Fortunato Harabalja

    Fortunato Harabalja
    Fortunato Harabalja
    Kao originalan predavač, u prenošenju znanja i životnog iskustva, u pamćenju generacija učenika lošinjske srednje škole ostao je Fortunato Harabalja, preminuo prošli tjedan.


    Rođen 9. travnja 1947. godine u Svetom Jakovu, osnovnu školu pohađao je u Nerezinama, a u Malom Lošinju završio je Pomorsku školu, za nautičara. U Rijeci je završio Višu pomorsku školu, plovio je, stekao zvanje kapetana duge plovidbe. Radio je kao predavač strukovnih predmeta u nautičkom smjeru u Malom Lošinju u školskoj godini 1974/75. te ponovo od 1980. do 1985. godine, a u međuvremenu je plovio. Preselio je potom u Marčanu blizu Pule. Kao poliglot (zanimljivo je da je šest mjeseci živio u kibucu u Izraelu i učio hebrejski), radio je i istaknuo se kao turistički vodič, bio drvosječa, poljoprivrednik, njegovao brojne hobije.

    Preminuo je 15. svibnja, a pokopan 19. svibnja u rodnom Svetom Jakovu.