Baština glagoljaša na Cresu i Lošinju

Prof.dr. Sanja Zubčić
Prof.dr. Sanja Zubčić
Za četvrtak u 18 sati, u creskoj palači "Moise" najavljeno je predavanje koje će održati prof. dr. Sanja Zubčić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, na temu "Glagoljaštvo na cresko-lošinjskom arhipelagu".

"S obzirom na to da su široj javnosti dobro poznati natpisi u kamenu pronađeni na cresko-lošinjskom arhipelagu, u ovom predavanju neće biti težište na njima, odnosno oni će se samo kratko prikazati, a središte pozornosti bit će usmjereno na rukopisne tekstove cresko-lošinjske provenijencije te na važne tiskovine koji se ondje čuvaju ili koji su na bilo koji način povezani s otočjem pa svjedoče o raširenosti glagoljaštva na otočju. Istaknut će se i nekolike važne epizode za cresko-lošinjsko glagoljaštvo, poput pokušaja uskrate prava na liturgiju na staroslavenskom jeziku 1802. godine te povezanost Cresa s eventualnim postojanje hrvatskoglagoljske Biblije i druge važne epizode. Na koncu, prozborit će se i o najvažnijim istraživačima cresko-lošinjskoga arhipelaga, poput Branka Fučića, Anđelka Badurine, Lea Košute, Šime Ljubića i dr.", najavljuju iz palače "Moise".