Dvostruko predavanje o drvorezbarskoj baštini

Barbara Španjol-Pandelo i Matko Marušić
Barbara Španjol-Pandelo i Matko Marušić
Danas će u palači Moise u staroj gradskoj jezgri Cresa biti održano predavanje "Kasnosrednjovjekovna drvorezbarska umjetnička baština otoka Cresa", a predavači će biti dr. Barbara Španjol-Pandelo s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dr. Matko Matija Marušić, nezavisni istraživač.

Početak je u 18 sati, s tim da će najprije Marušić govoriti o kasnosrednjovjekovnoj drvenoj skulpturi očuvanoj na otoku, a u nastavku će Španjol-Pandelo govoriti o korskim sjedalima crkve creskoga franjevačkog samostana.