Creski galijoti istaknuli su se u velikom pomorskom srazu

Dr. Alvise Chiole... / foto: B. Purić
Dr. Alvise Chiole... / foto: B. Purić
Sudjelovanje creske galije, koja je nosila ime sv. Nikole, u pomorskoj bitki kod Lepanta 1571. godine bila je tema današnjeg predavanja održanog u creskoj palači Moise.


Flota Svete lige, vojnog saveza kojega su činili Španjolska, Venecija i Papinska država, porazila je tada flotu Otomanskog Carstva u Patraskom zaljevu (Grčka), a u mletačkoj floti bili su i brodovi iz istočnojadranskih gradova, među njima i 220 stanovnika otoka Cresa - posada je bila cresko-osorska - pod zapovjedništvom Kolana Draže. Identiteti ostalih članova posade nisu poznati.

Predavanje je održao kapetan duge plovidbe dr. Alvise Chiole, u suradnji s profesoricom savjetnicom Melitom Chiole, nakon što je uvodnu riječ imala Jelena Ščedrov Dlačić uime domaćina predavanja. Alvise Chiole već dulje proučava povijest Cresa, u nekoliko navrata već je držao predavanja pred creskom publikom, a ovom je prilikom istaknuo da je mletački admiral Sebastiano Venier isticao važan doprinos disciplinirane posade creske galije u borbi. Ova galija izgrađena je u Arsenaleu u Veneciji, brodogradilištu u kojem se istovremeno moglo graditi i dvjesto galija. Zanimljivost predstavlja i to da je na ovoj galiji, doduše prije njenog sudjelovanja u Bitki kod Lepanta, a prije svoje znanstvene karijere, plovio i glasoviti filozof Frane Petrić.