O izgledu i funkcionalnosti renesansnoga Cresa

foto: F. Toljanić
foto: F. Toljanić
U palači Arsan, sjedištu Creskog muzeja, predstavljena je knjiga "Uveliko i u malo: lik i likovnost renesansnog Cresa" dr. Larisa Borića i dr. Jasenke Gudelj, objavljena ove godine u nakladi zadarskog sveučilišta.

Obuhvaćena je arhitektonska i vizualna kultura grada Cresa u vremenu preuzimanja uloge otočnog središta od Osora, koji je dotada stoljećima imao tu ulogu. Renesansni Cres smatra se jednom od nezaobilaznih točaka klesarske i kiparske produkcije, ali i kao tržište za venecijanske umjetnine. Uz autore, o knjizi su govorili Predrag Marković i Marijan Bradanović, a creskim su se posjetiteljima predstavljanja knjige pridružili i oni lošinjski, s obzirom na to da je Borić rođeni Lošinjan.