Pomorstvo Lošinja i Cresa - peti put

foto: B. Purić
foto: B. Purić
U utorak u 18 sati u predvorju zgrade Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju bit će predstavljena knjiga "Pomorstvo Lošinja i Cresa 5", sedamnaesti svezak edicije "Otočki ljetopis Cres-Lošinj".

Osnovu knjige čine prilozi o Srednjoj školi, koja je uz Katedru Čakavskog sabora Cres-Lošinj nakladnik knjige. Dugu pripremu knjige vodio je glavni urednik dr. Julijano Sokolić, a uredništvo još čine Jelena Bralić, Aldina Burić, Mirjana Čović, Lidija Kosmos i Kata Marković. Korice knjige koja broji više od 420 stranica, opremljene su fotografijama sadašnje i bivše školske zgrade. Prema vlastitoj najavi zabilježenoj u pogovoru, ovo je posljednji "Ljetopis" kojeg uređuje Julijano Sokolić, urednik još od trećega broja daleke 1980. godine, koji je ujedno bio prvi dio teme "Pomorstvo Lošinja i Cresa".