Mali Lošinj - pionir integriranog upravljanja kvalitetom destinacije

foto: Sandro Tariba
foto: Sandro Tariba
IQM Destination (eng. integrated quality management) jedinstven je projekt upravljanja kvalitetom destinacija koji je unaprijedio djelovanje turističkog sektora u Hrvatskoj kroz niz edukacija turističkih djelatnika, mjerenja kvalitete, postavljanja standarda usluge i ponude te osnaživanja brenda destinacija. Turistička zajednica Grada Malog Lošinja među prvima je prepoznala važnost implementacije mjerljivog i održivog sustava upravljanja destinacijom te postala dijelom projekta IQM Destination koji povezuje sve subjekte u destinaciji kako bi se gostima pružila najbolja usluga, preporučio najkvalitetniji sadržaji i partneri koji jamče kvalitetu. Treba istaknuti i da su Lošinj kao destinacija te projekt IQM Destination krajem 2021. godine u Dubaiju predstavljeni kao primjeri najbolje prakse razvoja održivog turizma u Hrvatskoj, koji tvrtka Feel IQM promiče i kroz edukacije turističkih djelatnika nazvane "Srijedom u 17 h".


"Lošinj se sve više može pohvaliti izdvojenom visoko kvalitetnom turističkom ponudom. Upravo s ciljem stvaranja prepoznatljivosti te podizanja kvalitete, ali isto tako kako bi umrežili one najbolje u 'krug izvrnosti', započelo je provođenje IQM-projekta. Cilj je da upravo tu ponudu onda prate i ostali dionici u destinaciji", smatra direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja Dalibor Cvitković.

Nakon niza predavanja s direktorima predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, Austriji i Italiji, sljedeća edukacija "Srijedom u 17 h" 30. ožujka 2022., u sklopu projekta IQM Destination ugostit će dr. sc. Božu Skoku, sveučilišnog profesora i jednog od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka. Nastavno na prilike hrvatskog turizma među talijanskim, austrijskim i slovenskim gostima, predstavit će važnost brendiranja, identiteta i imidža države u kontekstu turističke konkurentnosti. Dr.sc. Skoko, autor knjiga "Strateško komuniciranje država", "Identitet, image i promocija", "Upravljanje nacionalnim identitetom", "Kakvi su Hrvati" i drugih, odgovorit će na pitanja kakav je imidž Hrvatske među gostima iz inozemstva, na koji način oni dolaze do informacija o Hrvatskoj te utječe li imidž destinacije na cjelokupan dojam gostiju.

Nedavna su predavanja ugostila Vivianu Vukelić, direktoricu predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Italiji, zatim Branimira Tončinića, direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Austriji i Metku Bradetić, direktoricu predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, koji su turističkim profesionalcima iz cijele Hrvatske predstavili trendove, navike gostiju i stanje u turizmu zemalja iz kojih svake godine u Hrvatsku dolazi sve veći broj turista.

Online-predavanja "Srijedom u 17 h" provode se u sklopu projekta IQM Destination, a u posljednjih godinu dana okupila su turističke profesionalce iz cijele Hrvatske koji su imali prilike razmijeniti iskustva i poslušati stručnjake na području hotelskog i privatnog smještaja, kulturnog, ekološkog i zdravstvenog turizma, marketinga, razvoja turističkih proizvoda i komunikacija. Za dionike platforme IQM Destination održano je tridesetak besplatnih predavanja s ciljem edukacije i razmjene iskustava. U pripremama turističkih djelatnika za aktivnost u prirodi, IQM Destination prvu edukaciju u travnju posvećuje biciklizmu kao obliku aktivnog turizma.
Pripremanje objekata za fotografiranje, Trendovi u hotelskom smještaju, Kulturni turizam – lideri destinacijske ponude, Trendovi u privatnom smještaju, Sportski turizam kao vrhunska destinacijska ponuda – pješačke, planinarske i biciklističke staze, Zdravstveni turizam – izazovi i prilike, Eko smještaj kao atrakcija za goste i način života vlasnika, Mali hoteli i trendovi u hotelijerstvu, Aromaterapija i zdravlje, Google maps – kako iskoristiti sve mogućnosti za promociju?, Događanja inspirirana kulturom i tradicijom, Eko turizam i trendovi u smještaju, Važnost vizualnih komunikacija i kvalitetne fotografije za brendiranje, Kadrovi u turizmu – imamo li rješenja za izazove, Hrvatski turizam u kontekstu aktualnog svjetskog trenutka – samo su neke od tema online-predavanja koje su okupile turističke stručnjake iz cijele Hrvatske.

Izvor: Turistička zajednica Grada Malog Lošinja