Tromjesečna odgoda plaćanja poreza za iznajmljivače

Zbog teške situacije u turizmu, zasad je donesena odgoda plaćanja poreznih obveza za iznajmljivače, u trajanju od tri mjeseca, uz zahtjev.


Zahtjev je dostupan na internetskim stranicama Porezne uprave i Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, a moguće ga je podnijeti putem sustava "ePorezna" i putem e-maila, a iznimno paušalni porezni obveznici, koji ne mogu to obaviti preko interneta, mogu se javiti u lošinjski ured Porezne uprave telefonom na br. 051/310-564.

Odgoda na rok od tri mjeseca znači da se podnositelju zahtjeva, čiji zahtjev bude odobren, odobrava odgoda plaćanja svih poreznih obveza koje dospijevaju od dana podnošenja zahtjeva do zaključno 20. lipnja 2020. godine. Izuzetak je dospjela porezna obveza poreza na dodanu vrijednost, za koju se rok od tri mjeseca računa od travnja 2020.

"Dakle, ako je dospijeće obveze predujama poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja za prvi kvartal 31. ožujka 2020., ista će se zadužiti s danom 30. lipnja. Pravilnikom je ostavljena mogućnost odgode za još tri mjeseca, što će ovisiti o razvoju situacije s koronavirusom.

Prema pravilniku se podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra poduzetnik iz članka 44. Općeg poreznog zakona - svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba: obrtnik (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik-paušalist), slobodno zanimanje, poljoprivrednik, iznajmljivač-paušalist, novinar i ostali poduzetnici.