Ljetno brušenje forme

foto: KK Lošinj
foto: KK Lošinj
Jedan od lošinjskih sportskih klubova koji i preko ljeta nastavlja aktivnost je Karate klub "Lošinj", čije je vodstvo organiziralo klupski karate-seminar u srpnju i kolovozu.


U prvom terminu, započetom u ponedjeljak, a s predviđenim završetkom u petak, tema su slobodne i sportske borbe, s radom u grupama prema dosadašnjem stečenom znanju, radom na općoj i specifičnoj fizičkoj pripremi, stjecanjem znanja o sportskim borbama te učenjem tehnika za vođenje borbe: kretanja, čišćenja i bacanja.

Kate su tema drugog dijela, predviđenog za termin od 23. do 28. kolovoza, kada će se raditi na uvježbavanju dosad naučenih kata, učenju i ponavljanju novih učeničkih te majstorskih kata.

Treninge, koji su praktično uvjet za polaganje visokih zvanja i natjecateljske nastupe, vode klupski treneri Gabor Mihailović i Martina Mihailović Vušković.