Vrtić poziva roditelje na upis djece

Do 19. travnja traje rok za upis djece u Dječji vrtić "Cvrčak"; u objektima u Malom Lošinju (redovni program u glavnoj zgradi na Kalvariji i program na talijanskom jeziku u zgradi na Škveriću), Velom Lošinju i Nerezinama.

Zahtjevi za upis u vrtić u pedagošku godinu 2019/20. mogu se dati za djecu od jedne godine života do polaska u školu za redovni program u Malom Lošinju te za objekte u Velom Lošinju, a od tri godine života do polaska u školu za vrtić u Nerezinama i za skupinu na talijanskom jeziku u Malom Lošinju. Upisu mogu pristupiti roditelji čije dijete prvu godinu života navršava zaključno s 31. kolovoza ove godine.