U ponedjeljak štrajk, osim nekih predmeta za pomorce

U štrajku će u ponedjeljak biti škole u svim županijama Hrvatske, pa tako i na cresko-lošinjskom otočju.

Ipak, u Srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju neće svi nastavnici u štrajk, pa je tako na internetskim stranicama objavljen privremeni raspored sati - u planu je nastava u predmetima iz pomorske skupine: terestrička navigacija, poznavanje broda, pomorske komunikacije, rad na tankerima, pravila izbjegavanja sudara na moru, manevriranje brodom, astronomska navigacija, elektronička navigacija, tehnički materijali, tehničko crtanje, termodinamika, tehnička mehanika, hidraulika i pneumatika, sigurnost na moru, konstrukcija i stabilnost broda, brodski motori te upravljanje brodskim sustavima, za učenike od I. do IV. razreda nautičara i brodostrojara.

Osnovne škole, Marija Martinolića u Malom Lošinju i Frane Petrića u Cresu, objavile su da će u ponedjeljak u slučaju eventualnog dolaska djece, osigurati njihov prihvat, ali nastave neće biti. Za utorak i dalje još nema informacije; sve zavisi o tome hoće li predstavnici sindikata i Vlada postići dogovor.