Blatt: Grad se pretvorio u bankomat za određene

Sa šest glasova podrške i četiri suzdržana, prošla je odluka kojom se nekretnina na lokalitetu Brajdice prodaje tvrtki "Dražica plus" za 471 tisuću kuna. Bila je to odluka koja je imala "najtanju" podršku na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Cresa.

Od ukupno trinaestoro vijećnika, prisustovalo ih je desetoro - izostali su vijećnici s liste HDZ-HRAST, Sanja Tomić i Stjepan Vodenac, te Maja Sepčić (AM). S takvim brojem prisutnih, šest glasova bilo je dovoljno za prolaz odluke. Suzdržani su bili Jadranka Blatt (vlastita neovisna lista), Natalija Marelić Tumaliuan (AM), Dragan Medarić (SDP) i Oliver Filipas (UK). Marelić Tumaliuan postavila je pitanje kako je moguće da se gradski teren prodaje tvrtki gradskog vijećnika (Samir Mujagić, vijećnik izabran s neovisne liste Marčela Damijanjevića, jedan je od vlasnika "Dražice plus", op.a.).

S osam glasova "za", jedan "protiv" (Blatt) i jedan suzdržan (Marelić Tumaliuan), prošla je prodaja terena blizu mora, podno predjela Melin, za koju postoje planovi za gradnju hotela, a kupac je creska tvrtka "Valdarke" za 1.457.000 kuna. U raspravi je Jadranka Blatt kazala je da je procijenjena vrijednost terena podno Melina "bar 30 posto manja od tržišne vrijednosti nekretnine, uspoređujući s ostalim nekretninama koje se prodaju". Zaključila je da se "Grad pretvorio u bankomat koji pune svi građani, a pristup mu imaju samo određeni - oni koji pružaju političku potporu ili druge interese". Jednu od ove dvije prodaje opisala je kao nagradu za predizbornu kampanju i koaliciju, a drugu kao nagradu za postizbornu koaliciju, te je mišljenja da nije riječ o poštenoj tržišnoj utakmici. Fiorenco Pinezić (HSS) prokomentirao je da je natječaj bio javni i da se i vijećnica Blatt mogla javiti na njega, a Marčelo Damijanjević da se u drugim sredinama potiče poduzetnike da grade i da smatra da Cres "nije u situaciji zabraniti da se nešto radi", našto je Blatt odgovorila da bi mjera poticaja bila da se cijena terena spusti prema broju novootvorenih radnih mjesta, a Marelić Tumaliuan da "jedni zbrinjavaju svojih sedam nadolazećih generacija, a drugi zbog takvih ne mogu izgraditi niti svoju prvu nekretninu".

Filipas: Dogodila se prijevara

Iako je naposljetku prijedlog dobio komotnu većinu - devet "za", jedan suzdržan - mnogo se raspravljalo o prijedlogu izmjena urbanističkog plana uređenja (UPU) poslovnog područja Volnik, s dodatkom prema mišljenju Odbora za urbanizam. "Inicijativu je dala 'Cresanka' s idejom da se omogući smještaj zaposlenika u ovoj zoni", kazala je Dubravka Fak iz gradske uprave. Dragan Medarić inzistirao je na definiciji tipa smještaja, s obzirom da gradnja smještajnih objekata ondje nije predviđena. Jadranka Blatt mišljenja je da ne treba ići u promjene UPU-a dok se ne usvoje izmjene Prostornog plana Grada. "S ovako uopćenom formulacijom, otvaramo mogućnost da na svim neizgrađenim parcelama svatko napravi poslovnu zgradu i na njoj stanove", zaključila je, konstatiravši da ovako "Autotransova" garaža nikad neće biti preseljena iz grada u poslovnu zonu. Damijanjević čekanje s izmjenama UPU-a vidi kao gubitak vremena, s obzirom da će ionako županijska i državna tijela morati dati "zeleno svjetlo". Oliver Filipas mišljenja je da bi 'Cresanka' najprije trebala privesti namjeni svoje zgrade u centru grada. "Vučem paralelu s POS-stanovima koji su deklarativno bili za mlade obitelji, a nakon gradnje dobili smo kategorizirane objekte - u tom se trenutku dogodila prijevara", tvrdi Filipas.

S osam glasova potpore i suzdržane Blatt i Marelić Tumaliuan, prošla je odluka o prodaji gradske nekretnine na Rialtu, a jednoglasno je prošla točka o izvještajima udruga - proračunskih korisnika, s tim da je Blatt upitala što označava stavka "hranarina" (122 tisuće kuna, op.a.) u amaterskom sportu, navedena u izvještaju Nogometnog kluba. Jednoglasnu je potporu dobio i akcijski plan provedbe Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada za ovu i sljedeću godinu, koji je predstavio dr. Ugo Toić. Natalija Marelić Tumaliuan zanimala se za novosti o organizaciji veterinarske službe na otoku.

Jednoglasno je prošla i izmjena UPU-a Orlec, na inicijativu Poljoprivredne zadruge, koja je zatražila da se u mjesnom Domu omoguće ugostiteljsko-turistički sadržaji, zatim odluka o koncesiji za gradnju kolektora otpadnih voda na Gavzi, a također i izmjena odluke o gradskim stipendijama, kojim su razdoblja isplate stipendija usklađene sa sustavom napredovanja na studijima, te je uklonjena odredba o vraćanju stipendija. Također je i polugodišnji izvještaj o radu gradonačelnika prošao bez protivljenja, uz kraću raspravu.

Na sjednici je po hitnom postupku ubačena i točka o promjeni na čelu Odbora za javna priznanja Grada - kako je elaborirao Marčelo Damijanjević, običaj je da na čelu bude predsjednik Gradskog vijeća, a kako to Maja Sepčić više nije, to je predložio da on bude na tom mjestu, što je prošlo uz osam glasova "za" i suzdržane Blatt i Marelić Tumaliuan.

1225 rasvjetnih tijela bit će zamijenjeno LED-rasvjetom

Aktualni sat je serijom pitanja otvorio Fiorenco Pinezić, a ticala su se manjih komunalnih problema na području Martinšćice i okolice, te zahtjeva za kompletan popravak ceste Grmov-Podol. Natalija Marelić Tumaliuan predložila je da se od "Jadrolinije" zatraži da jednom tjedno katamaran za Rijeku ide kasnije, na korist onima koji liječničke preglede u Rijeci imaju popodne. Kazala je i da nešto treba poduzeti kako bi se spriječilo incidente s pijanim lovcima na Tramuntani, našto je reagirao Josip Pope (PGS) nazvavši to klevetom prema cijeloj skupini ljudi. Patris Salković, donedavno HRAST-ov, a sada neovisni vijećnik, požalio se na to da je u nedjelju u autobusu za Rijeku i Zagreb čak 22 putnika moralo stajati zbog dvostrukih rezervacija. Lino Sinčić (neovisna Damijanjevićeva lista) zatražio je da se ogradi i dosad neograđeni dio šetnice na Dražici, kako bi se izbjegli nesretni slučajevi. Jadranka Blatt zatražila je održavanje javne tribine o zbrinjavanju otpada, a Dragan Medarić da Grad nešto poduzme u ažuriranju zemljišnih knjiga u kojima su kao vlasnici terena evidentirane davno umrle osobe, te da se javna rasvjeta zamijeni štedljivijim i ekološkijim oblicima. Marčelo Damijanjević pitao je o cesti za Pernat, kazavši da je preostala dionica od stotinjak metara za obnoviti, te se interesirao za mogućnost privremenog vodovoda od vodospreme Lubenica do Vidovića.

Gradonačelnik Kristijan Jurjako (HNS) i njegov zamjenik Marin Gregorović (SDP) kazali su da je upravo potpisan ugovor o zamjeni 1225 rasvjetna tijela LED-rasvjetom, a što se tiče ceste za Pernat, da će se raspitati u komunalnom društvu oko istodobnih radova na ukopavanju vodovodne cijevi i obnove ceste. Prihvatili su ideju održavanja tribine o otpadu, a za zemljišne knjige kažu da su održali sastanak s Državnom geodetskom upravom, te će Cres krenuti u obnovu knjiga. Gregorović je odnos s lovcima označio "kontroverznom temom".