Otoci.net

Ned24022019

Zadnje dodano:23.02.19

Back Nalazite se ovdje: Početna Politika Prodaja nekretnina dobila većinu, Cres nespreman za katastrofe

Prodaja nekretnina dobila većinu, Cres nespreman za katastrofe

Četiri od pet odluka o prodaji (dijela) nekretnina u gradskom vlasništvu dobilo je većinu glasova gradskih vijećnika na sjednici održanoj u petak predvečer.

Prodaja dijela nekretnine na predjelu Brajdice od 600 kvadratnih metara dobila je sedam glasova podrške, uz dva protiv (Natalija Marelić Tumaliuan iz Akcije mladih i Jadranka Blatt s vlastite neovisne liste) i jedan suzdržan (Oliver Filipas iz Unije Kvarnera). Za prodaju dijela nekretnine, također na Brajdicama, od 398 kvadratnih metara, glasalo je šestoro vijećnika (većina prisutnih, ne i ukupnog broja vijećnika), uz troje protiv (Marelić Tumaliuan, Blatt, te Dragan Medarić iz SDP-a) i suzdržanog Filipasa. Za prodaju stana od 33 kvadratna metra na lokaciji Pod urom bilo je devet glasova, uz suzdržanu Marelić Tumaliuan. Za ostale dvije odluke podršku su dali svi prisutni vijećnici.

Tako je jedina predložena točka bez podrške (većine) vijećnika ostala ona o natječaju za zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada, te će biti napravljena nova odluka prema kojoj će Grad isplatiti osobi kojoj je izvlašten teren kod gradnje ceste na Skalnici.

Krupić: Nismo spremni za katastrofe

Novi gradski djelatnik, stručni suradnik za komunalno-stambeni sustav Ismet Krupić referirao je o sustavu civilne zaštite na području Grada, kazavši da Cres nije spreman za veće katastrofe poput požara, potresa, poplava i toplinskih udara, odnosno da je to samo na papiru, a da u praksi postoje problemi, poput stare i loše opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva. U raspravi je Natalija Marelić Tumaliuan predložila da se podigne iznos namijenjen radu DVD-a, a Jadranka Blatt da treba educirati građane, bar jednom godišnje napraviti pokazne vježbe. "U bivšem sustavu to je bilo jako dobro razrađeno i ljudi su se uvijek odazivali, osobito kod velikih požara kod Osora i na Tramuntani", kazala je. Dragan Medarić pozvao je na preventivne mjere poput čišćenja terena, s obzirom da je padom ovčarstva otok jako obrastao, što povećava opasnost od širenja požara. Složio se da DVD nije dobro opremljen, a predložio je da se pokrene inicijativa za osnivanjem profesionalne postrojbe, zajedno s Lošinjem ili samostalno, kako bi se plaće vatrogasaca financirale od države, a Grad u sustav protupožarne zaštite.

Predsjednik Vijeća Marčelo Damijanjević (vlastita neovisna lista) kazao je da situacija nije tako katastrofalna, te da je DVD, unatoč nazivu, u praksi profesionalna jedinica. "Ne zaboravimo što se dogodilo na Kornatima, kada se u akciju slalo nepripremljene vatrogasce", zaključio je.

Josip Pope iz PGS-a ustvrdio je da loša cesta prema Porozini predstavlja u praksi veći problem Krku nego Cresu, jer se zbog njenog stanja pojačava promet i stvaraju zastoji na tom otoku. Kazao je da se na Cresu provode zakonom propisane vatrogasne vježbe i vježbe evakuacije. Dogradonačelnik Marin Gregorović (SDP) rekao je da je bilo razgovora s Poljoprivrednom zadrugom o čišćenju nekih terena, a složio se i s Medarićevom idejom o profesionalizaciji postrojbe.

Jednoglasno su prošle odluke o suglasnosti za ulaganje u projekte dogradnje zgrade Dječjeg vrtića "Girice" i trenutno napuštene zgrade "Susajda", u Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Kako je referirao Marko Ferlora, na prvom natječaju ova dva projekta nisu prošla, pri čemu je "problem" visok indeks razvijenosti Cresa, a pretpostavlja se da su na ovom natječaju šanse mnogo veće. Zgrada vrtića dobila bi novih stotinjak kvadratnih metara i time prostor za još jednu odgojnu skupinu, a u "Susajdi" bi tri dvorane bile uređene tako da mogu funkcionirati i sa zasebnim sadržajima. Oliver Filipas (UK) zamjerio je što se od vijećnika traži podrška, a da su pritom projekti predstavljeni na dva lista papira, a takvog je mišljenja bila i Jadranka Blatt, predloživši da se pri obnovi vrtićke zgrade promijene i podovi, što nije učinjeno kod ranijih radova na energetskoj obnovi zgrade. Natalija Marelić Tumaliuan ocijenila je da Creski muzej, naveden u projektu kao upravljač "Susajdom", nije kompetentan za to. "Ne znam zašto ste protiv toga da kulturnim centrom upravlja javna ustanova u kulturi", reagirao je gradonačelnik Kristijan Jurjako (HNS).

Jednoglasno je prošla i sitnija izmjena gradskog statuta, u kojoj je i uvođenje Zaglava kraj Martinšćice kao zasebnog naselja.

S aktualnog sata izdvajamo prijedlog Sanje Tomić (HDZ) da se od Županije zatraži bolji sanitetski prijevoz za dijalizirane, te da se ljeti uvede liječnička služba u Martinšćici - gradonačelnik je odgovorio da među liječnicima, čak ni umirovljenima, nije bilo interesa za odrađivanje sezone, iako je osigurana plaća. Dragan Medarić predložio je zamjenu salonitne cijevi od Turiona do kule, te poboljšanje povezanosti autobusom Belog i Cresa. Fiorenco Pinezić (HSS) požalio se na to da vlasnici plovila ostavljaju prikolice posvuda u Martinšćici, a smatra i da novi kontejneri za otpad nisu dovoljno širokih otvora. Jadranku Blatt zanimalo je u kojoj je fazi ideja desalinizatora morske vode kao rješenje za vodoopskrbu Tramuntane - prema gradonačelnikovom odgovoru, kandidiranje kod Hrvatskih voda i Fonda za ruralni razvoj nije uspjelo zbog premalog broja stanovnika - te primijetila da u lučici Grabar mnogo vlasnika jahti i barki koristi komunalne resurse, a ništa ne plaćaju za sidrenje. Nataliju Marelić Tumaliuan zanimale su novosti o POS-stanogradnji, a Oliver Filipas zanimao se za uklanjanje azbesta s krovova i iz prirode, s obzirom da vruće i vjetrovito vrijeme pogoduje širenju čestica.

Na današnji dan.....

Na današnji dan nema upisanih događaja!