Bez konkretnih novosti o najavljenoj novoj marini

Dvadesetak dana nakon izjave ministra državne imovine Gorana Marića na konferenciji za novinare u Zagrebu, da će se u Malom Lošinju graditi nova ACI-marina, nema novosti o tom najavljenom projektu.

Već sljedeći dan uprava ACI-ja našim je kolegama u "Novom listu" priopćila da će "razmotriti mogućnost sudjelovanja, bude li raspisan natječaj za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje predmetne luke nautičkog turizma".

Kako je lokacija napuštene vojarne na Velopinu već ranije dovođena u kontekst gradnje nove marine, zatražili smo mišljenja zainteresiranih strana povezanih s još 2011. godine utemeljenim poduzećem "Yacht club Velopin", u vlasništvu Grada Malog Lošinja, "Jadranke" i "Lošinjske plovidbe - Brodogradilišta".

"Tvrtka je imala zadatak izraditi potrebnu dokumentaciju za realizaciju projekta eko-marine, što je i ostvareno, te je izrađena dokumentacija sve do lokacijske dozvole", kažu u Gradu Malom Lošinju i dodaju da je sljedeći korak "da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspiše natječaj za dodjelu koncesija za gospodarsko korištenje, na kojem će moći konkurirati svi zainteresirani potencijalni investitori".

U "Jadranci" i "Lošinjskoj plovidbi" također nema konkretnih novosti, pa iz "Jadranke" poručuju da će se o mogućnosti gradnje marine na Velopinu, kada bude donesen konkretni projekt, očitovati nakon konzultacija s ostala dva suvlasnika. Iz "Lošinjske plovidbe" poručuju da, pošto u svom sastavu imaju tvrtke koje gospodare s najvećim brojem vezova na području Lošinja, mogu pridonijeti razvoju marine: "Pozdravljamo svako stavljanje u gospodarsku ili društvenu funkciju napuštene vojne imovine. Smatramo da su to resursi koji su predugo zapostavljeni te svojim izgledom ne pridonose općem dojmu Malog Lošinja kao turističkog mjesta".